Forum | Log ind | 37 Aktive besøgende 
.: Ama'r web :. 
- professionel webhosting
ude-spa.dk
 MENU
 :: Forside
 :: Om Ama'r Web
  :: Kontakt
  :: Forretningsbetingelser
 :: Priseroversigt - webhotel
 :: Bestil webhotel
 :: Online Betaling
 

 Produkter
 :: Domæner
 :: CMS hotel
 :: Winfinans ASP
 :: Mail hotel
 :: Web hotel
 

 Virus og SPAM
 :: Ting du bør vide
 

 Support og service
 :: Support forum
 :: Email opsætning
 :: Link til service siden
 :: Download
 :: Mailmanager
 :: Artikler
 :: Brug af webhotel
 

 Online betaling

Vi kan nu tilbyde betaling af deres regninger via vor Online Dankort betaling. Du skal blot angive dit kundenummer og nummer på den faktura der ønskes betalt. Du får herefter en udførlig oversigt over hvad fakturaen dækker og har mulighed for at betale den med Dankort.
 

  Om Ama'r Web > Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser:
Følgende regler er pr. 1. september 1999 gældende for brug af et Webhotel-abonnement hos Ama’r Web ApS

Abonnement
Det forudsættes at kunden er myndig for at tegne abonnement hos Ama'r Web. Abonnementer forud faktureres for en periode (halvårligt/helårligt afhængig af abonnementstype), og kan til enhver tid opsiges skriftligt med en måneds varsel til udløbet af en abonnement periode. Abonnementet løber fra aftalens tegning en periode frem (perioden er halvårligt/helårligt afhængig af abonnementstypen), og forlænges derefter automatisk til en ny abonnementperiode. Fejlbestilte abonnementer vil ikke blive tilbagebetalt. Ønsker Ama'r Web at opsige et abonnement, kan dette ske med 30 dages skriftelig varsel. Ved brud af de på denne side omtalte regler, kan Ama'r Web uden varsel lukke et abonnement, hvorpå skriftlig opsigelse fra Ama'r Web fremsendes og effektueres. Ønsker Ama'r Web at opsige et abonnement uden brud på de generelle regler, vil restance svarende til resterende abonnement tilbagebetales til kunden. Gene af andre abonnenter, overtrædelse af forretningsbetingelser vil blive betragtet som misbrug af Ama'r Web's ydelser. Dette kan til enhver tid medføre lukning, samt opsigelse af et abonnement. Ama'r Web er i ethvert henseende suveræne i definitionen af ordet misbrug. Abonnementer kan til enhver tid ændres til et større eller mindre webhotel, uden ekstra gebyr.
Alle priser er excl. moms. Alle abonnementer betales forud. Private gives 14 dages returret på abonnement af webhoteller. Oprettelsesgebyr og køb af domæner kan ikke returneres

Diskplads & Trafik
Hensigten med Ama'r Web's webhotel, er ikke at fungere som en ekstern harddisk, for lagring af data filer som zip, mp3, jpg og lign., men som en fremvisnings/butiksplads for forretningsfolk og private. Det er således ikke tilladt at have store filarkiver liggende til fri download. Ama'r Web tillader generelt enhver form for information, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning, dog med undtagelse af pornografisk eller kontroversielt materiale som absolut ikke må forefindes på Ama'r Web's webservere.

Hos Ama'r Web er der normalt fri trafik, dog kan en grov udnyttelse af dette medføre eksklusion fra Ama'r Web's webhotel.
Det forudsættes at regler om diskplads og trafik overholdes.

Scripts & Programmer
Ved webhoteller med egen CGI/ASP-adgang vil Ama'r Web løbende vurdere funktionen af scripts/programmer som eventuelt kan belaste serveren eller forudsage nedbrud. Hvis dette er tilfældet kan Ama'r Web til enhver tid fjerne disse scripts/programmer. Dette vil dog normalt foregå i samråd med ophavsmanden.

Ansvar
Det er kundens eget ansvar at lovligheden af det på Ama'r Web's servere lagrede materiale følger den danske lovgivning, samt overholder skrevne og uskrevne etiske regler omkring Internettet. Ama'r Web fralægger sig ethvert ansvar for tab af data, tabt arbejdsfortjeneste eller anden form for direkte/indirekte tab. Dette gælder uanset om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommendes adgang eller anden form for manglende levering af bestilte serviceydelser/produkter eller andre forhold hos Ama'r Web

Tilbage 
Ama'r Web | Kastanievej 3 | 2791 Dragør | Tlf 70 208 280 | amarweb.dk © 1998-2004
Powered by fullXML from Ama'r web